Blog archief

Een teken van leven

Beste lezer, Ik laat even iets van mij horen. Ik ben bezig met een paar artikelen tegelijkertijd. Van binnen vormen ze zich, maar ik kan de inspiratie nog niet omzetten in woorden, omdat ik steeds niet de tijd daarvoor heb.

Geplaatst in Hans' weblog

Hulp (11)

Regelmatig kijken vrienden mij aan met een medelijdende blik en zeggen: ‘Houd je het wel vol?’ Ik vind het fijn dat ze het vragen, het helpt mij te weten dat ik gezien word in mijn situatie. Ik vraag ook regelmatig

Geplaatst in Hans' weblog

Hulp (10)

’s Ochtends in bed, vlak voor het opstaan. ‘Zoals ik nu ben, ben ik nog nooit geweest. Dat vind ik ook eng, want als ik opsta weet ik niet waar ik ben. Daarom moet jij wel bij mij blijven.’ Als

Geplaatst in Hans' weblog

Hulp (9)

Het is een eenvoudig verhaal. Kinderlijk eenvoudig. Een bekend verhaal ook. Een man verlangt naar vrijheid en blijheid, maar hij is dof, eigenlijk altijd afgesloten, en hij komt tot niets. Toch verlangt hij naar een ander leven, vooral ’s ochtends

Geplaatst in Hans' weblog

Als een kaarsvlam in de tocht

Als een kaarsvlam in de tocht[i]. Zo heb ik mij de afgelopen maand gevoeld. Drie weken geleden begon mijn vakantie. Ik had heel veel zin om te schrijven en ik was ook nog eens sterk geïnspireerd. Toen kreeg ik een

Geplaatst in Hans' weblog

Hulp (8)

Ik begon deze serie met een droom die ik beschouwde als een aankondiging van de ziekte van Hanneke. De droom eindigde ermee dat ik tegen Hanneke zei: ‘Kom maar hier, mijn liefje. Nu gaan wij sterven.’ Wij gingen op de

Geplaatst in Hans' weblog

Hulp (7)

In de grote geschriften wordt gezegd: als je zoekt, zul je vinden, als je klopt, word je opengedaan. Dat is een blijde boodschap. Als je bereid bent om te kloppen. De Talmoedist Rabbi Izaäk verwoordt het als volgt: Als iemand

Geplaatst in Hans' weblog

Hulp (6)

Op de lagere school op protestantschristelijke grondslag werd ook uit de Bijbel gelezen, iedere dag wel een stukje, en sommige meesters en juffrouwen konden prachtig vertellen. Je kon merken dat zij veel hielden van de verhalen, maar de vreugde verdween

Geplaatst in Hans' weblog

Hulp (5)

De laatste woorden van de vorige aflevering waren: Ik besefte toen nog niet dat ik niet alleen werd geholpen, maar dat ik mij ook liet helpen. En dat het je laten helpen een activiteit is. Ik werd niet alleen verlost,

Geplaatst in Hans' weblog

Hulp (4)

Nu moet ik in herhaling treden. Ik heb over het thema Hulp de laatste jaren al een aantal stukken geschreven en die wil ik hier graag bij elkaar brengen. Vandaar dat de trouwe lezer van mijn blog een aantal alinea’s

Geplaatst in Hans' weblog
Laatste reacties
Volg dit weblog

Voeg je bij 645 andere abonnees

Archief van Hans & Hanneke