Blog archief

In het paradijs (12)

Het verhaal van rabbi Sussja van Hannopil en zijn vrouw blijft mij door het hoofd spelen. Al sinds ik in aflevering 10 schreef: Dankzij de pure intentie van de vrouw kunnen hoofd en hart samenkomen en kan de seksuele energie

Geplaatst in Hans' weblog

In het paradijs (11)

‘Om Gods wil, ik haat haar toch!’ ‘Juist daarmee voedt u haar!” ‘Ik vervloek haar tot in de uiterste afgrond van de hel, die haar vaderland is. Ik verafschuw, ik wurg, ik vermoord haar, als ik maar kon, als ik

Geplaatst in Hans' weblog

In het paradijs (10)

Maar als het een mens gelukt om over de brug van het leven naar de overkant te schrijden, dan is dat een geluk voor de wereld. Het is bijna meer dan dat haar de verlosser wordt geschonken. Er is slechts

Geplaatst in Hans' weblog

In het paradijs (9)

Ik beëindigde de vorige aflevering met een citaat van de Engelse schrijver Colin Wilson (1931-2013): …dat seksuele intensiteit een inzicht geeft dat even deugdelijk is als het mystieke visioen en veel makkelijker te bereiken; maar als men wil dat het

Geplaatst in Hans' weblog

In het paradijs (8)

Wanneer van de Boom van de kennis van goed en kwaad wordt gegeten, neemt schaamte het over van de onschuld en wordt de eenheid gebroken. En dan wordt dus het paradijs verlaten. Ik zeg ‘dus’, want waar dualiteit is, is

Geplaatst in Hans' weblog

In het paradijs (7)

Ik lees terug wat ik de afgelopen weken heb geschreven en zie dat ik ook nu weer drie hoofdlijnen volg: de lijn van de persoonlijke ervaring en herinneringen, de lijn van de traditie (de schriftelijk vastgelegde leer, zoals in mijn

Geplaatst in Hans' weblog

In het paradijs (6)

Vaak tegenwoordig, vaker in ieder geval dan een paar maanden geleden, weet Hanneke niet meer wie ik ben – niet zozeer wie ik ben als persoon als wel wie ik ben in relatie tot haar. Vooral ‘s ochtends bij het

Geplaatst in Hans' weblog

In het paradijs (5)

Ik maak je er om te beginnen graag op attent dat ik dit najaar weer lezingen ga geven. Ik begin op zondagmiddag 10 november in Utrecht. Nadere informatie vind je op de agendapagina van dit weblog.     En de

Geplaatst in Hans' weblog

In het paradijs (4)

Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen. Voorts plantte de Here God een hof in Eden, in het Oosten, en

Geplaatst in Hans' weblog

In het paradijs (3)

Zo staat het in Genesis 2: En de Here God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren. (…) En de Here God zei: Het is niet goed, dat de

Geplaatst in Hans' weblog
Laatste reacties
Volg Hans' weblog

Voeg je bij 273 andere abonnees