Hemelvaart (2)

Het is voortdurend de vraag of wij persoonlijk baat kunnen hebben van onze geestelijke ontwikkeling. Misschien wel de grootste verleiding voor goedwillende mensen is dat zij verwachten dat hun liefdevolle inspanningen henzelf ook ten goede zullen komen. Zij hopen dat zij door positief te denken en te handelen een gelukkig en rustig leven zullen kunnen leiden, dat zij en hun geliefden gezond zullen blijven of worden, dat de domme wrede machthebbers zullen verdwijnen, en dat zijzelf als het even kan aan hun inspanningen een goed gevulde portemonnee zullen overhouden. Wat is geestelijke ontwikkeling immers waard als zij in mijn fysieke wereld, zoals ik die zie en ervaar, niet leidt tot verbetering?
Hemelvaart onttakelt al die openlijke en verkapte egocentrische verwachtingen. Het gaat niet om mij, maar om mijn steentje – het steentje dat ik kan bijdragen. En er is geen direct meetbaar resultaat. Het kan een eeuwigheid duren voordat wij het resultaat zien van ons handelen en soms zien we het nooit.
Ons werk is in de eerste plaats liefdeswerk. Werk om niet.

Leven vanuit liefdevolle inspiratie is concreet werk. Het is zonder houvast, maar het is niet ijl. Het is in de wereld zijn zonder van de wereld te zijn. Het Bijbelverhaal laat dat mooi zien:
Als zij, terwijl hij weggaat, naar de hemel staren,– zie, twee mannen zijn bij hen komen staan in witte kleren. Die ook zéggen: Galilese mannen, wat staat ge te kijken naar de hemel? – hij, Jezus, die van u weg is opgenomen ten hemel, zal op dezelfde wijze als ge hebt aanschouwd dat hij naar de hemel wegging, kómen! (Handelingen:1:10-11)
Blijf niet gericht op het verdwenene. De belofte en de hoop zijn opgelost. Het is leeg. De vervulling, het antwoord keert terug als het de tijd daarvoor is.
Wees in de leegte. Volledig aanwezig in je wereld. Levend vanuit de bron die welt. Sprekend vanuit het woord dat in je gesproken wordt. In overgave en toewijding.

Geplaatst in Hans' weblog

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*