Therapie en geestelijke weg (1)

Veel mensen zijn de laatste decennia geïnteresseerd in de pijn van, zoals men het noemt, het innerlijke kind. Men wisselt uit over smartelijke ervaringen die men lange tijd heeft verdrongen of half is vergeten en die nu weer in het bewustzijn terugkeren en men is er zeker van dat het bestaan juist door deze verdrongen ervaringen in hoge mate is bepaald. Dat is oude pijn, zegt men, oude kinderpijn.
Veel mensen in onze Westerse wereld die verlangen naar heelheid en bevrijding, buigen zich speurend over het kind in zichzelf en zijn, zoals men dat noemt, een stuk oude kinderpijn aan het verwerken.
Ik vind dat in veel gevallen een omweg en een verspilling van energie

Natuurlijk, ik weet dat er soms vreselijke dingen gebeuren in de jeugd, vele malen erger dan het een keertje afgewezen worden door moeder. De kindertijd is soms meer een hel dan een paradijs. En ik vind het ook helemaal niet narcistisch en egocentrisch wanneer men die pijnlijke werkelijkheid onder ogen probeert te zien in de hoop er vrij van te kunnen worden. Zo’n toewending vraagt waarheidsliefde en moed. Het vraagt nogal wat om tot dusver vermeden levensgebieden, waar schaamte en schuld en angst de dienst uitmaken, uit vrije wil te betreden.

Wat ik echter wel bekritiseer is de mentaliteit waarbij ieder vlekje op de spiegel van het verleden oh zo belangrijk wordt gevonden en weggewist moet worden. Wat ik bekritiseer is het narcisme, dat schuldloos wil blijven en de oorzaak van het lijden buiten zich zoekt. Ik keer mij tegen de cultuur, waarbij het zelfonderzoek is verworden tot een herhaling van zetten en waarbij het onder het mom van groei en ontwikkeling voornamelijk te doen is om zelfbevestiging en zelfbevrediging (men noemt dat zich goed voelen). In deze cultuur is het gewoon geworden om dat wat eigenlijk een heilig proces is te benaderen als een consument en voor de gewenste oplossing te blijven winkelen en zodra het moeilijk wordt over te gaan op een nieuwe leverancier, een nieuwe leer, een nieuwe methode.
Samengevat: ik heb niets tegen zelfonderzoek en ik heb ook niets tegen het onder ogen zien van het verleden – ik heb iets tegen het narcisme dat zich daarvan meester maakt.

Narcisme is, vermoed ik, zo oud als de mensheid. En ook het zoeken naar eenheid en vervulling is er al zolang als er mensen zijn. Het narcisme zoekt in iedere methode en ieder systeem aanknopingspunten om het echte onderzoek te kunnen weerstaan. Het lijkt alsof men het oude wegwast, maar als men het wegwast met de oude handen, verandert alleen het uiterlijk en is er in wezen niets opgelost.
De oude handen, dat zijn de handen die naar zichzelf wijzen.

(wordt vervolgd)

Geplaatst in Hans' weblog
2 comments on “Therapie en geestelijke weg (1)
 1. Corina schreef:

  Wat eigenlijk een heilig proces is… Op de geestelijke weg ontvouwt zich, al dan niet in contact met een leraar, gaandeweg het uiterst persoonlijk levenslandschap. Contouren worden zichtbaar. Kleuren ook vooral. En het Licht niet te vergeten.

 2. Jozien schreef:

  Fijn dat je dit onderwerp aansnijdt!
  In mijn werk heb ik de afgelopen week meegemaakt wat de gevolgen kunnen zijn van het teveel losmaken van traumatische ervaringen uit de jeugd. Dat gun je niemand!
  Ik ben het met je eens dat het goed is om er aandacht aan te besteden, met name als dit het persoonlijk functioneren op dit moment in de weg staat. Maar dit moet uiterst zorgvuldig en geleidelijk gebeuren, omdat de eenmaal op gang gebrachte stroom der gebeurtenissen snel onhanteerbaar wordt en zeer ernstige depressie en suicidale neigingen tot gevolg kan hebben.
  Dit proces is slechts met de grootst mogelijke zorg en aandacht weer om te keren en vraagt om zeer intensieve, vaak langdurige begeleiding.
  Na deze ervaring ben ik erg benieuwd naar het vervolg op jouw verhaal!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*